Parterapi

Kæmper I med smertefulde følelser af udelukkelse, ensomhed og sårbarhed i jeres parforhold? Er intimitet, tillid og tryghed forsvundet. Mange par sidder fast i et negativt og konfliktfuldt mønster, hvor negative spiraler hiver os væk fra hinanden.

“Når vi havde konflikter, prøvede vi hver især at virke ligeglade med den anden, virke selvkørende uden brug for kontakt og omsorg. på den måde kunne vi lukke hinanden ude i kulden dagevis. Det var forfærdeligt at leve i”

– John, tidligere klient

Tryg tilknytning

Parforholdet er din base, hvorfra du går ud i verden.

Der er hjælp at hente 8 ud af 10 par føler mere tryghed, glæde og håb allerede efter de første par gange af parterapien. Målet er bedre at kunne forstå dine egne og din partners følelsesmæssige behov. At I kan føle jer sikre og trygge i jeres forhold og opleve hinanden som tilgængelige og lydhøre. I et forhold som er kilde til trøst, styrke og sjov, kan du tanke op og stærk og rask ud i verden. et stærkt parforhold er at sammenlige med en god tryg kærlig familie at vokse op i. Det er afgørende for vores livskvalitet og vores børn.

Bekæmp det negative samspil

Det mest centrale problem i kærlighedsforhold er manglen på tryg følelsesmæssig forbindelse. Det skaber usikkerhed, dræner jer for energi. Der opstår en følelse af hjælpeløshed, angst og ensomhed. Der er ikke længere tillid til at vise sine følelser og behov.

Ofte ligger gamle svigt og fylder imellem parterne. Det er hårdt og svært at have konflikter, afstand og kulde i et parforhold. Det gør os usikre og sorgfulde. Hvor hård og selvstændig kan man ikke forsøge at gøre sig, når man føler sig afvist eller svigtet af sin partner? Det kan blive en hverdag, hvor konflikterne aldrig rigtig bliver løst tilfredsstillende, fordi ingen af parterne føler sig forstået i sin smerte.

Den sårede part trækker sig og viser i stedet, at han/hun vil klare sig selv. Samtidig kan den anden part opleve, at det er vanskeligt at være nær hinanden i den svære tid, og føler sig forkert og afvist.

Sorgen og savnet bliver ofte til en vredesfølelse eller en bitterhed. Den part som mødes med vreden og bitterheden, kan ofte føle sig uretfærdigt behandlet. Savnet og sorgen kommer slet ikke til udtryk, og savnet er derfor svært at imødekomme. Mødet med vreden danner i stedet forsvar, tilbagetrækning eller modangreb. To sårede og skuffede parter kan meget let komme til at sidde fast i et negativt samspil. Meget ofte ophører sexlivet også, som ellers er så væsentligt til at forbinde og bekræfte jer i meningen med at være der for hinanden. Jeg tilbyder hjælp til afdækningen og genskabelse af kontakten

Parterapien hjælper når to vigtige byggesten er på plads

Når I begge kan mærke jeres egne følelser og behov og give udtryk for dem til jeres partner. og når vi kan tune os ind på vores partner og og aflæse, samt reagerer imødekommende på hendes eller hans signaler og behov.

Undersøgelser viser, at parterapi hjælper i mere end 80 % af tilfældene. Det primære formål med parterapi er at styrke parrets tilknytning til hinanden og dermed skabe et mere trygt og kærligt parforhold.

I terapien støtter jeg par til at lære sig selv og hinanden bedre at kende og dermed forstå det negative samspil og de voldsomme følelser, der ligger til grund for deres konflikter. Parterapien skaber en fælles forståelse af savn og længsler i forholdet. Når parret føler sig forstået af hinanden og når de mødes i hinandens sårbarhed, så forsvinder angst, uro og spænding af sig selv. Parret kan begynde, at give hinanden det, de hver især har brug for. Ømhed, kærlighed og tillid. De to vigtige byggesten består altså i at kunne tune ind på vores egne følelser og derfra sende klare følelsesmæssige signaler til vores partner og kunne tune os ind på vores partner og reagere på hendes signaler.

At være tæt på en der er så vigtig for os, som vores partner er, indebærer konflikter i hverdagen. Men når den grundlæggende tillid er genskabt, vil konflikter være hurtigere overstået og opleves mindre farlige.

Utroskab

Utryghed, sårbarhed og skam skal mødes igen og igen. Stenene skal vendes og vi skal forstå hvorfor det skete for os netop nu. Herigennem kan kærligheden og tilliden genopbygges.

Mange par rammes af utroskab, hvor tilliden får en alvorlig skade. Der er ofte vrede og sorg hos ene part og skam og frygt hos den anden. Jeres base/ safe zone er truet. Her gælder det om at give plads til igen og igen og høre den sårede part til ende og for den som har været utro, at lytte og respondere med forståelse og vise med følelse. Sagen skal åbnes snarere end at lukkes ned. Utrygheden og mistilliden skal mødes med forståelse ind til den er erstattet af tillid. Vi vil også altid arbejde med hvorfor det skete for os netop nu. For langt de fleste er parterapi efter utroskab en opbyggende og udviklende rejse, hvor nærhed genfindes og ærlighed udvikles.

Hvordan arbejder jeg med parterapien

Arbejdet handler om at opleve sig forstået af sin partner her og nu, på et dybere plan. det gør jeg ved at bremse ordstrømmen og folde følelsen ud så i kan få øje på hinanden og mødes

I den første session på 1 1/2 timemøder I begge op. Vi aftaler målsætningen for terapien og afklarer om i begge er indstillet på at arbejde for jeres forhold. Vi ser på hvad der skiller jer ad i hverdagen eller det I måtte have brug for hjælp til. I næste session/ 1 time kommer I hver for sig. Her taler vi om jeres egen baggrund og væsentlige personlige begivenheder, der er af betydning for jeres tilknytningsadfærd og længsler. Med denne dybere forståelse fortsætter sessionerne med jer begge som et par.

Vi finder en typisk konflikt fra hverdagen, som river jer længere fra hinanden. Denne konflikt undersøger vi grundigt for hvad der ligger under af følelser. Alle følelser er her lige værdige og handlingerne hos begge parter derfor også dybt forståelige. Imens vi trevler konflikten op, vil I igen møde jeres følelser. Under terapien sørger jeg for at I bliver forstået af både mig og partneren i den angst for svigt og fravær som du måtte opleve.

Arbejdet handler ikke kun om forståelse, men også om at opleve at føle sig beroliget og rummet i sine følelser, når man giver udtryk for dem i terapien. Det gør jeg ved at bremse talen og folde følelsen ud, så nervesystemet når at blive beroliget og så I tør åbne et lag mere. Samtidig bestræber jeg mig på at fange alle de små kugler, der uafladeligt sendes afsted imellem de to parter, når der er en konflikt eller blot, man oplever sig ikke forstået

Når parret er blevet fortroligt med de konflikter de let havner i og de længsler der ligger bag, starter arbejdet med at skabe nye og mere positive mønstre i parforholdet. Et forhold hvor man siger til og fra og er intime og tætte igen.

Teoretiske tilgang til parterapien

Ud fra viden om betydningen af tilknytning imellem voksne og forskning i kriser i parforhold.

Jeg arbejder ud fra følelsesfokuseret terapi og såkaldt Eft, “emotion focused therapy”. EFT er funderet i klart formulerede koncepter omkring voksen kærlighed og problemer i parforhold. Konceptet er underbygget af empirisk forskning omkring tilknytning imellem voksne og kriser i parforhold. EFT metoden er defineret og beskrevet, så parterapeuten har et “kort”, der viser vejen frem gennem de trin og hændelser, som skaber reelle og vedvarende forandringer i parforholdet. Hvert trin i terapien er funderet i en viden om, hvad der virker i praksis.

EFT har gennem mere end 20 år været underlagt nøje empiriske undersøgelser, og er godkendt af American Psychological Association (APA) som empirisk understøttet metode til parterapi. EFT er blevet afprøvet med par med mange forskellige former for problemstillinger.

Antallet af sessioner varierer selvfølgelig afhængig af omfanget af de problemstillinger i har i jeres parforhold, den individuelle ballast i har med jer, og jeres måde at arbejde på i parterapien. For nogle par er det nok med ganske få sessioner, mens der for andre skal bruges længere tid for at arbejde sig ind til kernen af problemerne. I gennemsnit skal man nok forvente et sted mellem 10 og 20 sessioner, hvis man reelt set vil forandre noget i sit parforhold. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40 82 15 02.