Lavt selvværd

Lavt selvværd kender vi alle følelsen af i nogle situationer, hvor vi tvivler på os selv. En indre svigtende selvfølelse, jeg klarer det ikke, jeg kommer til at fremstå som svag eller måske dum. Denne uro svækker os og får nogle mennesker til at vælge sikre, men begrænsende veje for deres liv.

For nogle er den svigtende selvværdfølelse langt mere permanent. Her er der brug for hjælp for ikke at blive begrænset i sin livsudfoldelse og for ikke at gå med konstant tristhed og selvbebrejdelser. Det lave selvværd hæmmer os ofte i forhold til at tage kontakt udadtil, især om det som er sårbart og vigtigt for os. Inde i den ramte kan der være en konstant kritik af det du udfører og af digselv. I terapien finder vi frem til den indre kritik og hvor den kommer fra. Samtidig tager vi os af den anden side af dig som er træt træt af at leve under pres og konstant kritik og mistillid. Vi finder dine behov og giver omsorg til dem. I terapien ruster vi dig til at tage nogle vigtige skridt i livet udenfor terapien, hvor du får brudt ensomheden og begrænsninger ned. Det kan være en sej kamp, men den er vigtig at få taget, for at tage ansvar for dit liv og få det levet omsorgsfuldt og fuldt.