Individuel terapi

Du kan få hjælp til livskriser, angst og bekymringer, følelser af håbløshed, depression og stress. Jeg tager udgangspunkt i dit liv som det er og føles netop nu. Jeg arbejder med at støtte dig i at komme i kontakt med dine kropslige reaktioner, følelser og behov. Med din nye indsigt og kontakt, bliver du tydeligere i dine relationer og istand til at træffe vigtige valg i livet.

Hvordan arbejder jeg. Hvad er neuroaffektiv terapi?

først og fremmest følelsesorienteret, vi lærer igennem dine følelser og sårbarheder om dine behov, frygt og forcer

Når du fortæller om væsentlige emner fra dit liv kommer du i kontakt med dine følelser. Det kan være en følelse af en knude i maven, spændinger i ansigtet, i skuldrene, en stramning eller klump i halsen eller kort åndedræt. Sådanne fysiske opdagelser forsøger vi at udforske, forstå og pleje i terapien. Ofte er kroppen bange og spænder op, fordi den mener situationen er farlig baseret på tidligere erfaringer. Følelses fokuseret terapi og neuroaffektiv terapi lytter både til kroppens signaler, følelserne og tankerne. Det er igennem denne proces at du får ny viden om dig selv og mulighederne for forandring opstår. Formålet er at du bliver klogere på dig selv og dine behov og ændre på de mønstre du hidtil har fulgt. Det betyder vigtige nye handlinger i dit liv. Ændringer i handlinger kan virke skræmmende og derfor giver vi os tid til omsorg og nærvær i terapien. Størst mulig tryghed er afgørende for din ærlighed og dermed også dybden og effekten af terapien.

Altid i relation


Vi arbejder altid med de relationer du er i, fordi vi som mennesker altid er i relation til andre. Vi bliver os selv igennem vores kontakt til andre.

Derfor er det meget almindeligt at alt det der gør ondt, starter med en følelse af at føle sig misforstået eller afvist af sine nærmeste eller vigtige mennesker omkring os. Det vil så være i præcis de følelser og de historier vi tager fat. De tidlige relationer, som mor og far, søskende og nærmiljø, er væsentligt for vores selvforståelse og identitet. Som voksen er det vigtigt at arbejde med sin bevidsthed, så vi ser de muligheder vi har for følelsesmæssig og identitetsmæssig udvikling. Vi bliver ved med at udvikle os igennem vores kontakter til andre mennesker og vores væren i verden. Det kan være godt at få hjælp til – og få bevidsthed om at du selv har nøglen til forandring.

Mening med livet også efter vi har mistet

Vi skal selv finde en mening med det hele, også midt i livskriser, hvor håbløshed, savn og sårbarhed fylder dit verdensbillede. Vejen går via kærlighed, engagement og iværksætteri

Vi skal strikke en meningsfuld hverdag sammen ud fra de mennesker og meningssammenhænge vi har mulighed for at deltage i. Vi binder os til livet igennem engagement og kærlighed for ikke at blive isolerede og ensomme. Det er en voldsom udfordring for den, der er ramt af depression, lige har mistet sin partner eller sit arbejde, eller finder sig selv ensom og værdiløs midt i livets kriser. Det kan være sygdom, skilsmisse og dødsfald, der pludselig har forvandlet alt det, der før var selvfølgeligt og meningsfuldt til tomt og kaotisk. Vi er derfor nødt til at være kreative i synet på livet, dets mening og de måder vi kan forbinde os med det på. Det kan være godt at få hjælp her. At få en sparringspartner ind i det kaotiske retningsløse liv. Sådan en sparring kan jeg være.

Hvad kan terapien

igennem at dele sansninger, tyngde, blive spejlet og reflektere, opnås lettelse, tryghed og modet til at stå ved dig selv. Nye handlekræfter og handlemuligheder.

Der er min opgave at skabe et trygt rum, hvor alt føles tilladt at sige og hvor man får muligheden for at blive hørt og forstået på et seriøst plan. Så snart en smerte bliver delt og forstået, så bliver den mere meningsfuld og lettere at bære. Ofte er en del af sorgen eller problemet vores egen kritik eller frygten for andres, når vi ikke lever op til tidligt indlejrede normer og forestillinger om hvordan livet bør leves. Selvkritikken kan martre os, her er det vigtigt med hjælp til at forstå og respektere sine egne behov og begrænsninger. Derefter kan der ske en udvikling og frihedsfølelse. Terapien kan hente dig op af sumpen og tankemylderet, give dig indsigt og overblik, frisætte dig i forhold til en forestilling om noget fastlåst. Det er lige her du sukker dybt og lettet og finder ro.