Om mig

Jeg er cand.mag. pæd.psyk. og uddannet psykoterapeut og parterapeut indenfor emotionsfokuseret terapi. Jeg arbejder følelsesfokuseret. Det er dine følelser der fortæller os hvad du har har brug for

Speciale i eksistentielle kriser med særligt fokus på par.

Kvalitetsvurderet psykoterapeutisk uddannelse, på 4 år, som tager særligt afsæt i de følelser og tanker der styrer mennesket her og nu. www.eft-instituttet.dk

Efteruddannelse i parterapi fra Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi.

Jeg arbejder med mennesker i sårbare situationer og almenmenneskelige eksistentielle kriser i individuelle terapeutiske  samtaleforløb. Samtalerne foregår på Attemosegaard i Holte og en dag om ugen i København.

Ved siden af klinikken, driver jeg sammen med min mand Attemosegaard, som er en naturoase, med tre familier 30 heste, får og 4 små selvstændige erhverv.

Tidligere erhverrvserfarringer:

  • Pædagogisk leder og aktivitetsleder i Center for Beskæftigelse og Erhverv. Udvikling for mennesker i arbejdsløshed, og med symptomer som stress, depressioner og lavt selvværd.Her underviste jeg i bla psykoedukation og kørte individuelle og gruppe terapeutiske forløb.
  • Leder af flygtningeskolen i Søllerød, Integration, ressourceafklaring, job og aktivering. Udviklingsgrupper for mennesker med, sorg, depression, social angst og ptsd/traume ramte.
  • Leder af Odsherred Naturskole. Tilrettelagde naturoplevelser for alle målgrupper. Naturkendskab og bæredygtighed, Tryghed, afstresning, nærvær og teambuilding  (tidligere uddannelse Skov og landskabsingeniør).