Om mig

Jeg er cand.mag. i pædagogisk psykologi og er uddannet som psykoterapeut og parterapeut inden for emotionsfokuseret terapi. Jeg arbejder med fokus på følelser, da det er dine følelser, der fortæller os, hvad du har brug for.

Mit speciale ligger inden for eksistentielle kriser med særligt fokus på parforhold.

Jeg har gennemgået en kvalitetsvurderet psykoterapeutisk uddannelse, der strakte sig over 4 år og tog særligt hensyn til de følelser og tanker, der påvirker mennesker her og nu. Du kan finde mere information på www.eft-instituttet.dk.

Desuden har jeg også efteruddannelse i parterapi fra Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi samt deltaget i en masterclass i seksualterapi.

Jeg arbejder med mennesker i sårbare situationer og i almenmenneskelige eksistentielle kriser i individuelle terapeutiske samtaleforløb. Samtalerne finder sted på Attemosegaard i Holte samt én dag om ugen i København.

Udover min klinik driver jeg Attemosegaard sammen med min mand.

Tidligere erhverrvserfarringer:

  • Pædagogisk leder og aktivitetsleder i Center for Beskæftigelse og Erhverv. Udvikling for mennesker i arbejdsløshed, og med symptomer som stress, depressioner og lavt selvværd. Her underviste jeg i bla psykoedukation og kørte individuelle og gruppe terapeutiske forløb.
  • Leder af flygtningeskolen i Søllerød, Integration, ressourceafklaring, job og aktivering. Udviklingsgrupper for mennesker med, sorg, depression, social angst og ptsd/traume ramte.
  • Leder af Odsherred Naturskole. Tilrettelagde naturoplevelser for alle målgrupper. Naturkendskab og bæredygtighed, Tryghed, afstresning, nærvær og teambuilding  (tidligere uddannelse Skov og landskabsingeniør).